Home

Welkom op de website van VvE Rozemarijnhof te Amsterdam Osdorp, de website voor bewoners van Rozemarijnhof in Amsterdam.

Met deze website hopen we op een laagdrempelige manier informatie over te brengen op de geïnteresseerden. We willen hiermee laten zien dat we een actieve VvE zijn en dat we er alles aan doen om de bewoners te betrekken bij de organisatie van de VvE. Naast deze betrokkenheid proberen we de interne communicatie te verbeteren door ook een agenda online te hebben zodat iedereen straks eenvoudig kan zien wanneer er vergaderingen zijn gepland. Ook zijn er notulen en verslagen beschikbaar [sommige op aanvraag] waarin de genomen beslissingen op bestuurlijk, financieel en technisch niveau helder worden uiteengezet.

Met vriendelijke groet,
Uw Bestuur

Comments are closed.